Затрещина от Салмана: у карлика-пукина упала планка